Hej! Vad kan vi hjälpa dig med?

Kundservice

Öppettider

Mån-Tors 08:00-15:00
Fredag 08:00-14:00
Lunchstängt 11:00-12:00

Konsumenträtt hos oss

Konsumenträtt
Vid frågor, tvister eller klagomål så rekommenderar vi att du i första hand kontaktar vår kundtjänst så hjälper vi dig i ditt ärende. Kundtjänst nås på telefonnummer 0951-103 35 eller via mejl Info@storumanenergi.se

Om du inte är nöjd med våra beslut och/eller hur vi har hanterat ditt ärende, finns det flera instanser och myndigheter som hjälper dig med rådgivning och omprövning. Info om dessa följer nedan.

Ångerrätt
Kom ihåg att du som konsument har 14 dagars ångerrätt enligt distansavtalslagen när du gjort ditt köp via telefon eller internet, ångertiden börjar när du mottagit din beställningsbekräftelse. Om du vill utnyttja din ångerrätt kontakta oss på telefon 0951-10335 eller skicka mail till info@storumanenergi.se. Du kan också använda standardformuläret på Konsumentverkets hemsida www.konsumentverket.se och skicka in till oss.

Kommunens konsumentvägledning
Kontakta en konsumentvägledare i din kommun. De hjälper enskilda konsumenter med råd inför ett köp, konsumentvägledning i förebyggande syfte och hjälp till självhjälp vid reklamationer och tvister. Rådgivningen är kostnadsfri och opartisk.

Konsumenternas energimarknadsbyrå
Byrån informerar och ger kostnadsfria råd och vägledning i frågor som rör elmarknaden. Konsumenternas energimarknadsbyrå finns på www.energimarknadsbyran.se

Allmänna reklamationsnämnden (ARN)

Konsumenten kan vända sig till ARN för att bland annat pröva tvister mellan konsumenter och elnäts- respektive elhandelsföretaget. Tvisten kan gälla en vara, en tjänst eller annan nyttighet som näringsidkaren har tillhandahållit konsumenten.
Allmänna reklamationsnämnden finns på www.arn.se

Brev skickar du till:
ARN
Box 174
101 23 Stockholm

Storuman Energi AB följer alltid beslut från Allmänna reklamationsnämnden.

Marknadsdomstolen
Här kan du få hjälp med frågor om eller att pröva ett fall som gäller felaktig/vilseledande marknadsföring. Mer information om marknadsdomstolen finns på www.marknadsdomstolen.se

Energimarknadsinspektionen

Energimarknadsinspektionen utövar tillsyn över marknaderna el, naturgas och fjärrvärme. Energimarknadsinspektionen hittar du på www.ei.se

Mer information om elmarknaden och konsumenträtt
På dessa externa länkar kan du hitta mer information om allmän konsumenträtt eller energimarknadens konsumenträtt.
Ellagen
Energimyndigheten
Konsumentverket