Hej! Vad kan vi hjälpa dig med?

Kundservice

Öppettider

Mån-Tors 08:00-15:00
Fredag 08:00-14:00
Lunchstängt 11:00-12:00

Miljö

 


Genom att använda el då elpriset är lågt kan man spara mycket pengar. Genom att diska, tvätta och köra värmepumpen på kvällar, nätter och helger kan man sänka sitt elpris avsevärt.

De flesta konsumenterna har idag schablonmätning vilket betyder att priset sätts utifrån en schablonprofil för ditt nätområde. Om du använder dig av el timme för timme så får du en personlig förbrukningsprofil och kan då styra din förbrukning mot de timmar där priserna är lägre.
En tumregel är att elpriset är lägre under helger samt vardagar efter klockan 20.00. Genom att köra diskmaskin, tvättmaskin och värmepump vid de tidpunkter då elpriset är lågt kan man spara en hel del. Speciellt de dygn då skillnaderna är riktigt stora.
Se dagens prisskillnader ››

Timmätning för miljön

Timmätning är också väldigt bra ur en klimataspekt eftersom det är ett sätt att jämna ut Sveriges energikonsumtion. Fler kommer vilja förflytta sin elförbrukning till kvällar, nätter och helger, och därmed minskas Sveriges behov att importera smutsig och fossilproducerad el.

Vill du ha tips på hur du kan spara energi? Kolla in vår Elskola


Hur gör jag för att köpa elen timme för timme?

Kontakta vår kundtjänst på 0951-10335 eller info@storumanenergi.se så kan vi hjälpa dig med din ansökan.


Genom att man som kund installerar solceller och använder sig av egenproducerad el så gör man gott för både miljön och sin plånbok.
När du har din solproduktion hos oss så betalar vi dig enligt Nordpools spotpriser och när du dessutom får ett överskott så läggs detta in i ditt Energikonto där du får 3,5% ränta på ditt kapital – bättre än alla banker erbjuder!

Så här går det till:
För att vi ska kunna registrera in din solproduktion hos oss så måste du först kontakta din nätägare för att teckna ett nätavtal och få ett anläggningsID* för produktionsanläggningen.


När din anläggning är registrerad hos oss kommer vi automatiskt att starta upp ett Energikonto kostnadsfritt till dig. Alla dina fakturor kommer då att samlas på Energikontot. Du kan sätta in upp till 30 000 kronor på ditt Energikonto och ta del av vår fantastiska ränta på 3,5%!

Läs gärna mer om Energikontot här.

Kontakta vår kundtjänst: 0951-103 35 om du vill teckna en produktionsanläggning.

*AnläggningsID består av ett 18-siffrigt nummer som börjar på 735999


Vi samarbetar med Storuman Vind, en ekonomisk förening med medlemsägda andelar i Granbergets vindkraftspark i Sikeå, söder om Skellefteå.

Varje andel berättigar dig till ca 1000 kWh per år. Du köper dina andelar antingen via oss eller via Andelstorget på www.storumanvind.se eller genom vår kundtjänst.
Priset på andelarna är ett nominellt värde, som skrivs ner varje år. Kontakta vår kundtjänst tfn 0951-103-35 för mer information.

På Andelstorget är det andelsägarna själva som sätter priset.


Vi har en framtidsinriktad syn på elmarknaden, detsamma gäller vårt miljötänk. Alla våra kunder får själva välja vilken energikälla de vill ha sin el från. Vi har ett stort utbud av olika energikällor: Du kan välja VattenkraftGaranti, att köpa vindkraftandelar eller Nordpools mix. Oavsett vilken energikälla du som kund väljer är vi övertygade att du gör ett bra val. Miljömärkt el kostar mer, därför är det viktig att våra kunder själva får välja om de är beredda att betala merkostnaden.

Köp el timme för timme - bra för miljön
Många moderna industrier idag använder sig av att köpa el timme för timme. När elen är för dyr är det inte längre lönsamt för företagen, vid dessa tillfällen stänger företagen av elen. På detta sätt minskar Sverige sin energikonsumtion i förhållande till produktionen i Sverige. Detta bidrar bl.a. till att Sverige inte behöver importera dyr kolkraft som inte är miljöfrämjande. Vi på Storuman Energi har varit en av initiativtagarna till att få igenom timmätning på riksdagsnivå, vi hoppas att du väljer att köpa el timme för timme tillsammans med oss och bidra till en bättre miljö och minskad elkostnad.


Vår el kommer från Nordpool, Nordisk elmarknad eller om du väljer vår VattenkraftsGaranti, bara från vattenkraft, som jämfört med fossilbaserad produktion ger betydligt mindre utsläpp av CO2. Detta gäller också kunder som har vindkraftsandelar i Storuman Vind.

Nordisk Elmix från Nordpool är en blandning av de olika produktionssätten; förnybara energikällor (vattenkraft, sol, vind m fl.), kärnkraft och fossila bränslen (kol, olja, m fl.) Dessa produktionsslag genererar olika mycket CO2 och påverkar således klimatet i olika stor grad.

Beräkningarna är baserade på 2021 års försäljning.

*För att mäta utsläppen av växthusgaser används CO2-ekvivalenter. Växthusgaserna innehåller fluorhaltiga gaser, metan, lustgas och koldioxid. Det radioaktiva avfallet mäts utifrån dess vikt som behandlat avfall, dvs när det är inkapslat och färdigt för slutlig deponering.

Siffror för svenska elleveranser är nordisk residualmix för 2021, utarbetat av Energimarknadsinspektionen. www.energimarknadsinspektionen.se/sv/el